Poznają podstawy dziennikarskiego wtajemniczenia

Obok tradycyjnych przedmiotów wykładanych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, uczniowie szkoły mogą poznać podstawy zawodu dziennikarskiego na zajęciach z elementów dziennikarstwa. W porównaniu do przedmiotów ścisłych objętość tych lekcji nie jest duża – w klasie I obejmuje dwie godziny tygodniowo, w klasie II jedną godzinę. Lecz w tym czasie możliwe jest przekazanie najważniejszych informacji nt. profesji dziennikarskiej i niewykluczone, że zainteresuje ona niektórych uczniów.

Najważniejszą cechą rzetelnego i sprawnego dziennikarza jest ciekawość otaczającego świata, zainteresowanie toczącymi się wokół nas wydarzeniami, poszukiwanie tematów wartych poświęcenia czasu na poznanie ich szczegółów. Dziennikarstwo to nieustanna nauka, praca nad sobą, zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych. Nawet najlepsze przygotowanie teoretyczne musi zostać sprawdzone w praktycznym działaniu. Dlatego uczniowie na zajęciach z elementów dziennikarstwa otrzymują podstawową wiedzę nt. poszczególnych dziedzin aktywności medialnej, najpopularniejszych gatunków dziennikarskich, umiejętności koniecznych dla sprawnego wykonywania tego zawodu, także zagrożeń na jakie narażeni są dziennikarze w swojej pracy. Te wiadomości są przedstawiane w przeważającej części na przykładach rzeczywistych zadań dziennikarskich. To możliwe dzięki prowadzeniu zajęć przez doświadczonych dziennikarzy, wywodzących się z malborskiego środowiska.

Oczywiście w gronie uczniów nie wszyscy wiążą swoją przyszłość z pracą w mediach i wykonywanie zawodu związanego z dziennikarstwem – bo przecież pamiętać trzeba, że szeroko pojmowane media to nie tylko ludzie tworzący artykuły czy prowadzący programy telewizyjne lecz także ogromna paleta innych profesji zawodowych, niezbędnych dla sprawnego działania mediów. Lecz nawet jeśli wybiorą inną przyszłość dalszego kształcenia czy kariery zawodowej, przekazane informacje pomogą im lepiej rozumieć działanie mediów i odszukać rzetelne wiadomości.

W programie zajęć znajdują się też spotkania z dziennikarzami – praktykami, pracującymi w telewizji, radio czy prasie, z fotoreporterami wyjaśniającymi np. zasady kadrowania dobrego zdjęcia oraz dziennikarzami telewizyjnymi odkrywającymi tajniki dobrego doświetlenia i ekspozycji obrazu. W dziedzinie tworzenia artykułów prasowych wykorzystywane są wydarzenia zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości. Uczniowie mieli np. za zadanie przygotować krótką informację – tworzoną według zasad budowy wiadomości prasowej – o przebiegu próbnego alarmu przeciwpożarowego w naszej szkole. Innym zadaniem było przygotowanie scenariusza krótkiego filmu przedstawiającego poranną drogę do szkoły. Okazją do omówienia zasad prezentacji dziennikarskiej był szkolny festiwal „Śpiewać każdy może”. Poszczególni uczniowie otrzymywali za zadanie przeprowadzić wywiad ze swoim kolegą/koleżanką lub przedstawić pewne elementy mediów, np. wykorzystywanie komiksu na łamach prasy.

Te wszystkie próby samodzielnej aktywności dziennikarskiej – nawet jeśli niewielu spośród tych młodych ludzi podejmie kiedyś pracę w mediach – pomogą im w opanowaniu innych cennych umiejętności. Dość przytoczyć opanowanie pisania zwięzłych i zrozumiałych tekstów lub zasad publicznej prezentacji przygotowanego tematu.