Praktyczne podejście do biznesu- III miejsce w regionie…

29 marca trzyosobowy zespół z I LO: Szymon Jarmołowski, Juliusz Szatkowski, Jan Zapolski- Downar uczestniczyli w finale regionalnym konkursu  Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości na Wyższej Szkole Bankowejw Gdyni.   

Organizatorami konkursu była Fundacja Studenckie Forum Buissines Club z siedzibą w Pałacu Lubomirskich w Warszawie oraz Politechnika Białostocka.     Konkurs polegał na rozwiązywaniu przypadku z życia firm realnie funkcjonujących na rynku polskim i międzynarodowym. Zadania obejmowały tematykę zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, wdrażania nowych produktów na rynek oraz inne, ściśle związane z przedsiębiorczością i gospodarką.  Grupa z I LO zajęła III miejsce w regionie. Gratulacje dla uczestników kokursu!!!