PRAWNICZY KONKURS KRASOMÓWCZY

Sąd Rejonowy w Malborku organizuje konkurs, którego celem jest popularyzacja wiedzy o obowiązującym prawie, a także poznanie sztuki prawidłowego wysławiania się i prezentowania poglądów w formie zwartej wypowiedzi. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatów malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego.

          6.marca w budynku Sądu odbyło się losowanie tematów wystąpień, które będą zaprezentowane 30.marca podczas konkursu. Losowanie było dwuetapowe. W pierwszym etapie uczestnicy wylosowali problemowe zagadnienie związane z prawem lub kwestią ustrojową. W drugim – czy będą adwokatem, czy prokuratorem.

          Naszą szkołę będą reprezentowały cztery osoby : Kasia Żołędowska z klasy 2b, Paweł Nowak z 1c/3, Tomek Grochulski i Kuba Rzoska z 1d/3.

Jury konkursu składać się będzie z przedstawicieli zawodów prawniczych i polonisty.

          Trzymamy mocno kciuki za naszych uczniów.