Próbne matury

Od 22 do 25 listopada trzecioklasiści zmagali się z próbnymi maturami. Pierwszego dnia pisaliśmy j. polski, w środę matematykę, w czwartek języki obce na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Ostatniego dnia pisaliśmy pozostałe przedmioty rozszerzone i podstawowe. W piątek najwięcej uczniów pisało rozszerzoną matematykę.