Projekt I LO z Politechniką Gdańską!

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły  zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP”.

 Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie zarządzania finansami gospodarstw domowych, korzystania z usług finansowych i ograniczania ryzyka przy podejmowaniu decyzji finansowych. Nie jest to łatwe szczególnie w czasach, gdy mamy dostęp do ogromu informacji, nie zawsze prawdziwych, zachęcających nas do podejmowania działań, mających przynieść nam znaczące korzyści i spektakularne dochody. Nasze nastawienie na konsumpcję, wynikające z nieograniczonego, jak się wydaje dostępu do coraz to nowych dóbr i usług, powoduje, że często zapominamy o racjonalności działania. Dlatego też nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, mający doświadczenie prowadzenia zajęć z młodzieżą szkolną, zamierzają w ramach projektu przekazać niezbędną wiedzę z obszaru ekonomii i finansów.

 Politechnika Gdańska przygotowała dla uczniów wykłady, warsztaty  oraz konkurs na zakończenie projektu.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną projekt jest czasowo zawieszony.