UWAGA!

  1. Informujemy, że do dnia 25 marca 2020 r. nasza szkoła nie jest zamknięta, ale zmienia się organizacja jej pracy. Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego wszelkie konieczne sprawy prosimy załatwiać poprzez kontakt telefoniczny (w godz. 08:00 – 14:00) :
    (55) 272-24-22 
     507 187 276

albo poprzez pocztę elektroniczną:
sekretariat@lo1malbork.pl

2. PRZESYŁKI POCZTOWE PROSIMY SYGNALIZOWAĆ DZWONKIEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ PO LEWEJ STRONIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

3. Apelujemy do uczniów, rodziców i nauczycieli o odpowiedzialność wobec zaistniałej sytuacji zagrożenia i stosowania się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby. Niech towarzyszy nam przekonanie, że taka postawa służy dobru i bezpieczeństwu innych osób.

4.    Informujemy uczniów i rodziców, że nauczyciele naszej szkoły rozpoczęli przekazywanie uczniom materiałów edukacyjnych i zadań do wykonania z różnych przedmiotów poprzez dziennik elektroniczny. Forma i ocena wykonania pracy będzie ustalona przez poszczególnych nauczycieli.
Z każdym z nich można skomunikować się poprzez służbową skrzynkę poczty elektronicznej.

5. Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne oraz https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna można znaleźć wiele informacji na temat materiałów, które uczniowie oraz nauczyciele mogą wykorzystać do pogłębienia swojej wiedzy
z poszczególnych przedmiotów.

Dyrektor szkoły

                                                                                                     Hanna Lalak