Promocja Sienkiewiczówki naXII Targach Edukacyjnych.

We wtorek, 28 marca br., po raz kolejny nasze liceum  wzięło udział w Targach Edukacyjnych, organizowanych po raz XII przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Uczennice klasy czwartej, maturzystki: Maja Gajkiewicz, Antonina Klimkowska oraz Małgorzata Zając aktywnie promowały szkołę, zapoznając tłumnie odwiedzających  stoisko z bogatą ofertą edukacyjną. Zainteresowanie Sienkiewiczówką wzbudziły też kolorowe bluzy z logo szkoły.