Praktyczna Olimpiada Zwolnieni z Teorii  w Sienkiewiczówce!

Już od 2018 roku  w  I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku uczniowie przygotowują i realizują projekty społeczne w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.  W obecnej, dziewiątej, edycji cztery zespoły ukończyły  swoje projekty, które były skoncentrowane wokół ekologii, kultury, czy zdrowia. Są to projekty: E- Sfora, Zjedzeni, Wszystkie dzieci segregują śmieci oraz Stress -Less.

E- Sfora tworzą Magdalena Elmanowska i Aleksandra Okulus, uczennice klasy drugiej. To kolejny projekt Magdy, która w tym roku szkolnym podjęła się również roli trasowiczki – osoby promującej olimpiadę w wybranych szkołach w Polsce.

 E-Sfora to czasopismo internetowe dla  młodzieży, którego celem jest tworzyć i przekazywać inspirujące i rozwijające treści. Zespół poruszał wiele istotnych tematów tj. zdrowie psychiczne, edukacja, zdrowy styl życia, muzyka, film czy literatura. Projekt zyskał ponad 20 tysięcy beneficjentów! Jest to jedyne darmowe czasopismo tworzone przez młodych dla młodych.

Projekt Wszystkie Dzieci Segregują Śmieci   realizowali: Julia Hrynkiewicz, Kamila Kopij i Kornel Wala z klasy drugiej. Zespół edukował najmłodszych w zakresie ekologii i zagrożeń jakie niesie  zaniedbanie naszej planety. Uczniowie skupili się na najmłodszych uczniach szkół podstawowych,  przeprowadzając 26 godzin warsztatów dla blisko 500 uczniów!

Stres-LESS – projekt autorstwa Dominiki Zielińskiej, uczennicy klasy trzeciej,  która podjęła się po raz drugi tej inicjatywy, tym razem z koleżanką spoza naszego liceum Julią Runo. Dziewczyny zajęły się  tematem zdrowia psychicznego, jak same twierdzą ciągle kontrowersyjnego i często niezrozumiałego. Wiele, głównie młodych  osób w dzisiejszych czasach negatywnie ocenia swoje zdrowie psychiczne. Niestety nie wszyscy są  w stanie sobie z nimi poradzić i sięgnąć po pomoc. Edukacja w tym temacie jest niezwykle potrzebna.

Dominika przeprowadziła zajęcia edukacyjne w naszym liceum dla swoich koleżanek i kolegów oraz dla uczniów klasy siódmej i ósmej w jednej z malborskich szkół podstawowych. Aktywnie działała w „sieci” – na Facebooku, Instagramie, Tik-Tok. Łącznie grupa beneficjentów osiągnęła ponad 76 tysięcy!

Kolejny projekt –  Zjedzeni podejmujący tematykę zdrowego odżywiania został zrealizowany przez Klaudię Staszkiewicz, Emilię Sosnowską oraz Bartosza Wiśniewskiego, uczniów klasy trzeciej.

Oprócz niezwykle interesującego wywiadu z psychodietetykiem, Katarzyną Błażejewską – Stuhr, który został opublikowany na Instagramie, uczniowie przeprowadzili warsztaty w liceum na temat szkodliwości napojów energetycznych, we współpracy z lokalną dietetyk Anną Błaszak. W warsztatach wzięło udział blisko 200 uczniów.

Gratulujemy wszystkim zespołom! Dzięki ukończonym projektom uczniowie zostali finalistami olimpiady i wkrótce podczas uroczystej gali otrzymują międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami wydanym przez Project Management Institute ATP. PMI to prestiżowa instytucja zrzeszająca 500 tysięcy kierowników projektów z całego świata.

Jak mówią sami finaliści olimpiada to certyfikat, satysfakcja i doświadczenie – to 3 słowa, które opisują korzyści z działania w Zwolnionych z Teorii. Robiąc projekt społeczny uczniowie rozwijają  kompetencje przyszłości (takie jak zarządzanie, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów), które są cenne na rynku pracy i zdobywają doświadczenie menedżerskie, dzięki którym mogą „zabłysnąć” na rozmowach rekrutacyjnych. Tworzenie własnego projektu społecznego niewiele różni się od realizacji projektów w dużej firmie czy startupie. Właśnie dlatego projekt społeczny w CV zwiększa ich szanse na zdobycie pracy.

Izabela Łukasiewicz, koordynator Olimpiady Zwolnieni z Teorii