REGULAMIN KONKURSU PROJEKTÓW W RAMACH ROKU MATEMATYKI NA POMORZU

W roku szkolnym 2015/2016 w powiecie malborskim.

1. Ustalenia podstawowe

 1. Konkurs projektów jest konkursem organizowanym w ramach Roku Matematyki na Pomorzu
 2. Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
  i Starostwo Powiatowe w Malborku.
 3. Organizatorzy powołają komisję konkursową, która  dokona oceny projektów

zakwalifikowanych do międzyszkolnego finału.

 1. Projekt może:
  – mieć charakter interdyscyplinarny z elementami matematyki;2
  – dotyczyć zastosowania konkretnych działów matematyki w różnych dziedzinach życia
  medycynie;
  -być grą edukacyjną.
 2. Ocenie podlegać będzie kreatywność, oryginalność projektu oraz wykorzystanie wiedzy
  i umiejętności z zakresu matematyki.

4. Organizacja i przebieg konkursu

 1. 1. Etapy przebiegu konkursu:
 2. ETAP SZKOLNY
 • w terminie do 27 Iistopada2015r projekt przedstawiany jest przed szkolną komisją
  konkursów,
 • podczas spotkania konkursowego:
 1. osoby lub zespoły prezentują przygotowany projekt,
 2. uczestnicy, po zaprezentowaniu projektu, odpowiadają na pytania komisji
  konkursowej związane z pracą nad projektem,
 3. na podstawie prezentacji komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych
  projektów, które przechodzą do finału
 • zwycięskie projekty w etapie szkolnym przekazywane są w terminie do 1 grudnia 2015r

do Sekretariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku.

 1. II) FINAŁ MIĘDZYSZKOLNY
 • organizatorzy powołują komisję konkursową,
 • podczas finałowego spotkania konkursowego, o którym finalista dowie się od
  swojego nauczyciela matematyki:
 1. osoby lub zespoły prezentują przygotowany projekt,
 2. uczestnicy, po zaprezentowaniu projektu, odpowiadają na pytania
  komisji konkursowej związane z pracą nad projektem,

3) na podstawie prezentacji komisja dokonuje wyboru zwycięskiego projektu