ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

DRODZY UCZNIOWIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MALBORKU.

W TROSCE O WASZE BEZPIECZEŃSTWO ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ROZPOCZNIE SIĘ WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

GODZ. 09.00 – KLASY PIERWSZE – INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W AULI SZKOŁY. PO INAUGURACJI SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS W WYZNACZONYCH SALACH LEKCYJNYCH.

GODZ. 10.00 – KLASY DRUGIE I TRZECIE – SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI W SALACH LEKCYJNYCH ZGODNIE Z INFORMACJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W HOLU SZKOŁY.

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PROCEDURAMI DO SZKOŁY MOŻE PRZYJŚĆ WYŁĄCZNIE OSOBA ZDROWA, BEZ OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH NA INFEKCJĘ DRÓG ODDECHOWYCH.

NA SPOTKANIE NIE MOŻE PRZYJŚĆ OSOBA, KTÓRA PRZEBYWA W DOMU  NA KWARANTANNIE LUB IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH.

W UROCZYSTOŚCI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO MOGĄ UCZESTNICZYĆ WYŁĄCZNIE UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE. OSOBY POSTRONNE, TAKŻE RODZICE NIE MOGĄ WEJŚĆ DO BUDYNKU SZKOŁY.

DNIA 01.09.2020 R.  WSZYSTKICH UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU, TJ. KORYTARZE SZKOLNE, TOALETY, BIBLIOTEKA, SZATNIE… OBOWIĄZUJE ZAKRYWANIE UST I NOSA. OBOWIĄZKOWE SĄ MASECZKI  LUB PRZYŁBICE. PO WEJŚCIU DO SZKOŁY KONIECZNA JEST DEZYNFEKCJA RĄK!

Z poważaniem
Dyrektor I LO w Malborku
Hanna Lalak