Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2.września 2019 o godzinie 9.00.

Następnie nastąpi umieszczenie tablicy informacyjnej na dębie, który stoi przy szkole. Dąb ten uznany został jako pomnik przyrody i fakt ten będzie upamiętniony.

Bardzo ważną inicjatywą Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej jest ogólnopolska akcja „Przerwany marsz”, która ma polegać na symbolicznym dokończeniu marszu, który został przerwany przez fakt wybuchu II wojny światowej. Akcja ta planowana jest właśnie na dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Zapraszamy wszystkich , by wspólnie z nami przyłączyli się do marszu i uczcili pamięć tych, którym nie dane było uczyć się w normalnych warunkach.