Uroczyste zakończenie roku szkolnego w „Sienkiewiczówce”!

W środę 19 czerwca o godzinie 9.00, w I LO rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na początku pożegnano uczniów trzeciej klasy prywatnego gimnazjum „Awans”, które przez 15 lat gościło w murach liceum. Gimnazjaliści otrzymali świadectwa z rąk pani wicedyrektor gimnazjum -Joanny Lamkowskiej.

Następnie wychowawcy klas licealnych wraz z panią dyrektor Hanną Lalak oraz przewodniczącą Rady Rodziców panią Katarzyną Fabiańską wręczyli  uczniom świadectwa z wyróżnieniem. Specjalne brawa otrzymała stypendystka Prezesa Rady Ministrów, najlepsza uczennica liceum, która ma  najwyższą średnią w szkole – 5,67 – Lilianna Jasińska.

Po oficjalnej części zakończenia przyszedł czas na docenienie uczniów zaangażowanych w rożne inicjatywy w szkole i poza nią. Począwszy od  sukcesów z matematyki, historii, ekonomii, poprzez tryumf na polu aktorskim, recytatorskim, poezji śpiewanej, a skończywszy na zasługach sportowych. Wielkie podziękowania złożyła uczniom zaangażowanym w międzypokoleniowym projekcie „Po@łączeni” dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, pani Joanna Reszka. Doceniono również uczniów, dla których ważne są inne działania projektowe,  takie jak te organizowane w ramach olimpiady Zwolnieni z teorii  (pięć projektów społecznych) oraz biorących udział  w  „Wielkim Bigosie Talentów- Talent Show”. Zauważono też  grupę Music Malbork, która dzięki zorganizowanemu koncertowi zebrała fundusze na Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Reks”. Uczniom I LO w Malborku nie  jest obcy szeroko rozumiany wolontariat, o czym przypomniała pani pedagog Marta Matylewska -Stec, wręczając pamiątkowe dyplomy.

 Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili uczniowie, którzy brawurowo wykonali  dwa utwory z rock-opery „Krzyżacy”. W takich nastrojach uczniowie pożegnali się z wychowawcami i nauczycielami. Nareszcie upragnione wakacje !!!!!