Sienkiewiczówka po raz kolejny w rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii!!!

Ranking Szkół Zwolnionych z Teorii to nowa forma wyróżniania szkół, w którym wyznacznikiem są praktyczne umiejętności. Tworzony jest on w oparciu o wyniki uczniów w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. W tym roku I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Malborku awansowało z 26 miejsca w Polsce na 21 miejsce, zaś w województwie jest na miejscu pierwszym!

Informacje o najlepszych szkołach zostały zaprezentowane na na uroczystej Gali Rankingu Szkół w formie online. Wydarzenie odbyło się 2 czerwca 2020 r.na facebookowej stronie Zwolnionych z Teorii.

Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada wspierająca uczniów w realizacji projektów społecznych. Uczniowie działając dla innych, zdobywają kompetencje potrzebne w pracy i prawdziwym życiu – współpracy, zarządzania swoim czasem i budżetem, rozwiązywania problemów. Korzystają przy tym z autorskiej adaptacji metody Project-based learning, która stosowana jest także na Harvardzie. Przy okazji uczestnicy zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomagające zdobyć wymarzoną pracę lub dostać się na studia za granicą. Uczestnicy olimpiady działają w zespołach i mają za zadanie zrealizowanie własnego projektu społecznego, czyli lokalnej inicjatywy zmieniającej otoczenie na lepsze. W naszym liceum w bieżącym roku szkolnym siedem zespołów ukończyło swoje projekty, co jest wielkim sukcesem. Wiele zespołów musiało zmienić formę swoich projektów, dostosowując je do warunków pandemii, pokazując jednocześnie reakcję na zmiany.

W tym roku w szkołach w całej Polsce uczniów wspierało blisko 300 Nauczycieli Zwolnionych z Teorii. To grupa edukatorów, których wyróżnia chęć wspierania uczniów i rozwijania w nich kompetencji miękkich. W naszej szkole wspierających i motywujących nauczycieli zaangażowanych w Olimpiadę Zwolnionych z Teorii jest coraz więcej.Są to: Izabela Łukasiewicz, Małgorzata Konkol-Cioch, Agnieszka Tkaczyk, Magdalena Kubaszewska, Joanna Lamkowska i Anna Majcher.

Czekamy teraz na Wielki Finał Olimpiady Zwolnionych z Teorii, który odbędzie się 15 czerwca, wyłaniając najlepsze projekty społeczne!