,,ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny odbył się w naszej szkole, po 2-letniej przerwie, konkurs muzyczny ,,Śpiewać każdy może”, polegający na wokalnych prezentacjach poszczególnych klas. Tradycja konkursu sięga wielu dekad. Po raz pierwszy zorganizowano go w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jako alternatywę dla Dnia Wagarowicza, aby zachęcić uczniów do pozostania w szkole i skłonić do wspólnej zabawy. Przez lata dowcipni uczniowie zmienili nazwę na ,,Śpiewać każdy MUSI”, ale teraz znów powrócono do pierwotnej, której naturalną inspiracją była piosenka o tym właśnie tytule, wykonana brawurowo przez Jerzego Stuhra podczas festiwalu w Opolu, w roku 1977.

I właśnie ta piosenka otworzyła tegoroczny konkurs, a przedstawiciele samorządu uczniowskiego- Wiktoria i Ola przypomniały wszystkim o tradycjach i zasadach konkursu.

W tym roku festiwal odbył się pod hasłem ,,WIOSNA NIEJEDNO MA IMIĘ…”, ponieważ klasy przygotowały piosenki, w których pojawiają się imiona.

Zasadą jest, że jury, w którym w tym roku zasiedli: pani dyrektor Hanna Lalak, pani Maria Seibert, pan Piotr Orłowski oraz przedstawicie uczniów: Dalia Wieczorek i Szymon Stefaniak ocenia nie tyle wykonanie (wszak ,,Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi” J), co kreatywność i zaangażowanie klasy.

W tym roku młodzież wykazała się szczególną pomysłowością. Pandemia spowodowała, że uczniowie spragnieni byli wspólnej zabawy i spędzenia czasu razem. Jury miało więc kłopot z przyznaniem nagród. Ostatecznie zdecydowało, że:

I miejsce i puchar przechodni powędrował w ręce klasy 3d/4 za niezwykle energetyczne wykonanie piosenki Hit the Road Jack.

II miejsce przyznano Klasom: 1b i 1c

III miejsce zdobyły klasy: 1a i 2c

,,Śpiewać każdy może” to konkurs, ale przede wszystkim dobra zabawa, której zadaniem jest integracja szkolnej społeczności. Wydaje się, że organizatorzy, a są nim zawsze uczniowie i nauczyciele z SU, osiągnęli swój cel.

2

Zdjęcie 1 z 24