Spotkanie maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku z doradcami zawodowymi.

We wtorek, 12 marca br.,  maturzyści z Sienkiewiczówki, na zaproszenie szkolnego  doradcy zawodowego,  spotkali się w auli  z pracownikami malborskiego Centrum Wsparcia Młodych oraz punktu doradztwa dla młodzieży w Sztumie „ESSA”.

To instytucje działające w powiecie malborskim i sztumskim,  które  udzielają kompleksowego wsparcia osobom  w wieku 18-30 lat. Zakres usług obu placówek jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi: doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne i prawno – finansowe, doradztwo w zakresie edukacji, kwestii mieszkaniowych, czy zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Oprócz tego punkty te aktywizują młodych mieszkańców  powiatów do podejmowania pierwszej pracy, staży, szkoleń zawodowych,  prowadzenia działalności gospodarczej. Oferują również  formy finansowe w postaci bonów wspierających (bon medyczny, edukacyjny, dojazdowy), dodatku transportowego,  a także  dodatkowe zajęcia – interesujące warsztaty oraz aktywność sportową (joga i squash).

Maturzyści zapoznali się z bogatą ofertą obu instytucji i  jak wielu  twierdzi –  na pewno pomoże  ona odnaleźć się im na rynku pracy.

Dziękujemy za przybliżenie działalności placówek.

Izabela Łukasiewicz – doradca zawodowy