Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Lilianny Jasińskiej

Społeczność szkolną I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza pozwolę sobie nazwać SPOŁECZNOŚCIĄ LUDZI SUKCESU – mówiła Hanna Lalak, dyrektor  I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku podczas spotkania Starosty Powiatu Malborskiego z przedstawicielami Rad Rodziców szkół podstawowych z Malborka i gmin powiatu, 14 listopada 2018 r., w auli I LO w Malborku. W zakresie kształcenia biologiczno-chemicznego ODKRYWAMY ŻYWIOŁY. Od genu do ekosystemu – to zielona droga sukcesu naszych uczniów. Nauka w I LO posiada swoisty klimat, chociażby za sprawą wielu innowacji pedagogicznych, takich, jak na przykład Człowiek bez tajemnic, a  sukcesy uczniów pozwalają im między innymi na tak wysokie wyróżnienia, jakim jest na przykład stypendium Prezesa Rady Ministrów.

LILIANNA JASIŃSKA, uczennica klasy 2 C (o profilu biomedycznym i biotechnologicznym) I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, odebrała 28 listopada 2018 r. stypendium Prezesa Rady Ministrów na uroczystej gali w Muzeum II Wojny Światowej. Osiąga liczne sukcesy z wielu przedmiotów. Jej wiedza znacznie wykracza poza zakres podstawy programowej. Aktualnie objęta jest indywidualnym programem nauki biologii. Trzykrotnie była nagradzana stypendium Burmistrza Miasta Malborka. W roku 2017 otrzymała stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Jako wzorowa uczennica charakteryzuje się wysoką motywacją do pracy, sumiennością oraz systematycznością. W roku szkolnym 2017/2018 osiągnęła najwyższe w szkole wyniki nauczania. Gratulujemy !!!

Dorota Klofczyńska, wychowawczyni klasy 2 C