Sukces Mikołaja z I LO w Malborku Jeszcze przed maturą, ale z indeksem w kieszeni!!!

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno – Fizycznego „Wygraj Indeks” jest Wydział Matematyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Konkurs odbywał się pod patronatem Dziekana Wydziały FTiMS i składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na rozwiązaniu zadań konkursowych i przesłaniu do komisji konkursowej, która do kolejnego etapu zakwalifikowała 96 osób z Polski. II etap odbył się 9 marca 2019 r. w AUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Tylko 19 osób zakwalifikowało się do finału, wśród nich Mikołaj Gradowski, uczeń klasy III a I LO w Malborku.

Ostatecznie Mikołaj zajął siódme miejsce, zdobywając indeks na PG. Dzięki swojej pracy jest uprawniony do przyjęcia na wybrane kierunki studiów pierwszego stopnia – bez postępowania kwalifikacyjnego, opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego.

Gratulacje Mikołajowi składają dyrektor Hanna Lalak (nauczyciel matematyki kl. III a), wychowawczyni, grono pedagogiczne i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.