Sukces projektu ecORB

Uczniowie klas pierwszych z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku realizują projekt ekologiczny w ramach olimpiady Zwolnieni z teorii. Ostatnio, tj. 18 lutego i 24 lutego odwiedzili Przedszkole Gminne w Malborku oraz Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Unicef. Za przeprowadzone zajęcia na temat segregacji odpadów oraz dbania o naszą planetę otrzymali specjalne podziękowania od dyrekcji tych przedszkoli.