Konferencja Rady Rodziców na temat mediacji szkolnych i rówieśniczych

7 lutego br. w Szkole Łacińskiej już po raz IX odbyła się Konferencja Rad Rodziców Malborskich Szkół. Tym razem gospodarzem spotkania była Szkoła Podstawowa nr 3, a tematem „Mediacje szkolne i rówieśnicze”. 1 Liceum Ogólnokształcące reprezentowały pedagog szkolny Marta Matylewska-Stec oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Fabiańska. Spotkanie poprowadzili dyrektor SP nr 3 Beata Kacprowicz oraz przewodniczący Rady Rodziców Gracjan Kuryłowicz.

Pierwszymi prelegentami byli Naczelnik Wydziału Prewencji  Komendy Powiatowej Policji kom. Tomasz Żuchowski oraz asp. Katarzyna Marczyk, którzy opowiedzieli o przestępczości młodzieży w powiecie malborskim w 2018 i 2019 r. I nie mieli dobrych wieści, ponieważ przestępczość ta wzrosła.

O ogólnych założeniach mediacji i korzyści z nich wynikających opowiedziały Grażyna Ratusznik- sędzia i koordynator ds. mediacji w Sądzie Rejonowym w Malborku i Beata Szymala – pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku. Przekonywały, że jest to dużo lepsze rozwiązanie niż wkraczanie na drogę sądową, bo przy mediacjach wszystkie strony mogą wygrać i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Gościem specjalnym konferencji była Katarzyna Stryjek z Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, która najpierw wyjaśniła na czym polega taka forma mediacji następnie przeprowadziła krótkie warsztaty. Zadaniem uczestników było wypisanie na osobnych kartach, o co kłócą się dzieci i młodzież, dorośli oraz politycy jak również jak te 3 grupy zachowują w sytuacji konfliktu.

Okazało się, że we wszystkich przypadkach źródła nieporozumień są bardzo podobne, podobne niestety są również reakcje na nie, w większości negatywne. Dlatego niezwykle ważne jest, aby dorośli uczyli dzieci już od najmłodszych lat, jak radzić sobie z konfliktami. Nie każdy jest jednak gotowy do bezpośredniej konfrontacji, do rozmawiania i słuchania, dlatego mediacje, w szkole szczególnie szkolne i rówieśnicze, prowadzone często przez uczniów z uczniami, są bardzo dobrym i skutecznym narzędziem do rozwiązywani problemów u źródła, zanim zaczną mieć niepotrzebne konsekwencje.