Sukces uczniów „Sienkiewiczówki”

Słońce świeciło wtedy obficie… Pamiętam, jak obserwowaliśmy złociste promyki, które nieśmiało próbowały przedostać się przez poruszane delikatnym letnim wietrzykiem gałęzie rosłego drzewa. Monumentalny buk był źródłem przyjemnego cienia dla co najmniej kilku poprzednich pokoleń takich jak my, szukających wytchnienia młodych ludzi. Z całą pewnością, to nie my odkryliśmy to cudowne miejsce, w którym można odetchnąć i oderwać się, choć na chwilę, od szarej rzeczywistości (…)”

Tak zaczyna się opowiadanie, które zdobyło I nagrodę (w kategorii szkoły ponadgimnazjalne) w Konkursie Literackim organizowanym przez Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku. Autorką zwycięskiego opowiadania jest Magdalena Gałązka,uczennica klasy 2c/3. Praca zrobiła na jury ogromne wrażenie, podobnie zresztą, jak prace plastyczne, nadesłane pod szyldem I Liceum Ogólnokształcącego.

W Konkursie Plastycznym organizowanym przez CPTiU Weronika Wieliczko (klasa 2a/4) oraz Monika Witkowska (klasa 2d/4) zdobyły kolejno: I oraz III nagrodę w kategorii szkół średnich.

Słowem przypomnienia: Konkursy były skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Malborka i Nowego Stawu. Tematykę stanowiły szeroko rozumiane uzależnienia.

Uczennicom naszego Liceum serdeczne dziękujemy za zaangażowanie i z całego serca gratulujemy!