UWAGA KONKURS !!!!

Komisja ds. Promocji Szkoły zaprasza Was do udziału projekcie.  Hasłem przewodnim będzie:

„Różni ludzie – jedna szkoła”

Celem konkursu jest stworzenie projektu murala związanego z naszą szkołą, z ludźmi, którzy ją tworzą i z klimatem, który sprawia, że czujecie się w niej bezpiecznie. Większość uczniów podkreśla, że niewątpliwą zaletą ,,jedynki” jest tolerancja i szacunek dla różnorodnych poglądów, pochwała oryginalności, wspieranie talentów i możliwość rozwoju.

Wszystko to zawiera się w haśle promocyjnym, stworzonym przez Waszych rówieśników kilka lat temu:

RÓŻNI LUDZIE- JEDNA SZKOŁA

Najlepsze prace zostaną wykorzystane do promocji naszej szkoły, między innymi: na stronie internetowej, stronie SU, wystawie oraz materiałach promocyjnych. Zwycięzca będzie miał szansę realizacji projektu na wybranej przez szkołę i urząd miasta ścianie.

Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU NA MURAL:

 1. Organizator
 2. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 3. Organizatora reprezentuje – Komisja ds. Promocji Szkoły

II. Czas trwania konkursu

 • Konkurs rozpocznie się dnia 16.12.2020 r. i będzie trwał
  do 20.01.2021 r.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w styczniu 2021 r.

III. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikiem Konkursu może być uczeń lub pracownik I LO w Malborku. 
 • Uczestnictwo w konkursie polega na przekazaniu prac wraz z podaniem imienia i nazwiska jego twórcy do biblioteki szkolnej.
 • Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

IV. Zasady konkursu

 • Prace należy wykonać w formacie A3.
 • Technika wykonania prac dowolna.
 • Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace samodzielnie wykonane  przez uczestnika.
 • Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dwie prace.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagroda

 • Prace będą oceniane przez Komisję ds. Promocji Szkoły.
 • Komisja oceni prace, biorąc pod uwagę oryginalność, wywoływanie pozytywnych skojarzeń i przed wszystkim odniesienie do hasła przewodniego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku niespełnienia kryteriów.
 • Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę finansową ufundowaną przez Radę Rodziców.
  Organizator dopuszcza możliwość nagrodzenia większej ilości uczestników konkursu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz stronie fb samorządu uczniowskiego.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają punkty za pracę na rzecz szkoły.

VI. Przekazanie prac jest jednoznaczne z oświadczeniem:

 • Praca jest moim samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
 • Osoby biorące udział w konkursie zrzekają się z praw autorskich wytworzonych przez siebie prac na rzecz Organizatora Konkursu, który tym samym przejmuje prawo do dysponowania pracą konkursową w celach promocyjnych.

Organizatorzy Konkursu