Światowy tydzień przedsiębiorczości w naszej szkole!

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości   to międzynarodowa kampania promująca świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto, tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery. W konsekwencji ukazanie przedsiębiorczości jako bardzo ważnego czynnika rozwoju cywilizacyjnego. Za słowem przedsiębiorczość kryje się więc całe spektrum postaw i cech charakteru.
Promujemy je zarówno globalnie  jak i lokalnie!  Jak co roku I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza włącza się w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości:

– w poniedziałek (13 listopada)  uczniowie wzięli udział  w inspirujących warsztatach motywacyjnych- „Chcę być kimś! Czyli jak osiągać cele …”, które poprowadził Michał Zawadka w Centrum Kultury i Edukacji Szkoła Łacińska w Malborku..

Michał Zawadka to człowiek wszechstronnie uzdolniony, o niezwykłej  osobowości  z niespożytą  energią i motywacją życiową. To niewątpliwie człowiek przedsiębiorczy! Na swoim przykładzie pokazał uczniom jak ważna jest motywacja, wyznaczanie celów, ale także akceptacja, docenianie…     Michał Zawadka zwrócił uwagę, jak radzić sobie z presją grupy, jak wybierać własną drogę do osiągnięcia celu, cierpliwie i wytrwale dążyć do spełnienia marzeń. Uświadomił  jak wiele razy w życiu „oceniamy” i jesteśmy „oceniani” i jak bardzo się tego  młodzież boi i że warto zmienić  podejście z „oceniania” na „docenianie”. Uświadomił, że to  młodzi ludzie sami muszą zawalczyć o swoją przyszłość, bo nikt ich w tym nie wyręczy – ani rodzice, ani koledzy. A przede wszystkim, że warto realizować swoje marzenia, że warto być kimś!  Biblioteka  zakupiła cykl książek motywacyjnych Michała Zawadki- zapraszamy po ciekawą lekturę!

– we środę  (15 listopada) uczniowie  mieli okazję zaprezentować pro przedsiębiorcze postawy  w czasie „Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości” grając w Cashflow (gra ucząca umiejętności finansowych) oraz Chłopską Szkołę Biznesu ( symulacja działalności gospodarczej) a także  mieli możliwość porozmawiania  o przyszłości edukacyjnej i zawodowej z doradcami zawodowymi, zrobić test kompetencji zawodowych pod kątem wyboru studiów oraz  test badający predyspozycje przedsiębiorcze;

– w czwartek ( 16 listopada) uczniowie  klas „biznesowych” odwiedzili Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni, gdzie wysłuchali ciekawego  wykładu  –  Kod genetyczny managera oraz wzięli udział w warsztatach – Śladami kryminalistyki;

–  Światowy Tydzień Przedsiębiorczości  jest również okazją do podkreślenia roli innowatorów i pracodawców, którzy tworząc firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców, dlatego  w piątek (17 listopada) uczniów wybranych klas odwiedzili właściciele Salonu Kosmetologicznego „Chocolate” Pani Edyta i Dawid Zielińscy, którzy przybliżali tajniki prowadzenia  własnej firmy.  Pokazali, że sukces można osiągnąć ciężką pracą, ale przede wszystkim trzeba kochać swoja pracę- mieć pasję!!! Firma  realizuje  koncepcję CSR (Społeczną  Odpowiedzialność Biznesu), która opiera się nie tylko i wyłącznie na swojej podstawowej działalności biznesowej, związanej z zarabianiem pieniędzy, ale także na takich aspektach jak:  ochrona środowiska, wspieranie społeczności lokalnej, kodeks etyczny, dbałość o rozwój zawodowy i osobisty pracowników.  CSR wpływa na kształtowanie właściwych postaw i wzorów społecznych i tego też promujemy jej idee.

Izabela Łukasiewicz nauczyciel podstaw przedsiębiorczości