Powiatowa Młodzieżowa Sesja Krajoznawcza PTTK w Szkole Łacińskiej.

22 listopada  uczniowie klasy I a: Michał Wójtowicz, Michał Zdziennicki, Marcin Oliński, Jan Zapolski- Downar uczestniczyli w Młodzieżowej Sesji Krajoznawczej PTTK.

 Prelegenci z I LO przygotowali prezentacje: „ Przyroda Żuław” oraz „ Weekendowo- rowerowo Zuławy i Powiśle”. Sesja przerodzila się w spotkanie towarzyskie młodzieży realizującej swoje pasje turystyczne i krajoznawcze.

 Obchody „Roku Rzeki Wisły” zostały uczczone przez uczniów SKKT z gmin: Malbork, Miłoradz i miasta Malbork. Tematyka prelekcji była różnorodna: „Żuławy- płasko, ale nie nudno”, „Pogoda nad Wisłą”, „Krzyżacy nad Wisłą”, „Żuławy są krajem na wodzie”. Uczniowie zadziwiali wiedzą o regionie i Polsce.

Sesje zakończono podziękowaniami i wręczeniem upominków od organizatorów spotkania: Oddziału Przewodnickiego PTTK im. Stefana Dubyny w Malborku, Muzeum Zamkowego w Malborku, Malborskiego Centrum Edukacji w Malborku, Starosty Malborskiego- Mirosława Czapli  oraz Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego.