Tydzień Edukacji Prawnej 2017

Od 21 do 24 listopada uczniowie drugich klas I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku mieli możliwość uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach krzewiących wiedzę prawniczą. Było to możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu malborskich instytucji: I Liceum Ogólnokształcącego, Sądu Rejonowego oraz Zakładu Karnego. 

W czwartek, 16 listopada 2017 klasa II c zwiedziła Zakład Karny. Uczniowie, dzięki pani major Agnieszce Kić poznali rolę i zadania więziennictwa w społeczeństwie. Młodzież nie zdawała sobie sprawy, że zanim dostanie się na teren Zakładu Karnego, poddana zostanie licznym kontrolom. Ogromne wrażenie wywarły pomieszczenia, w których przebywają skazani, m.in. cele, pokój widzeń oraz miejsce przeznaczone do spacerów.

We wtorek, 21 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie z oficerem służby więziennej, dyrektorem Zakładu Karnego w Malborku, panem pułkownikiem Mirosławem Burczykiem, w którym uczestniczyły klasy: II a,  II d,  II e.

W kolejnym dniu zaplanowano udział  klasy II b w rozprawie cywilnej oraz spotkanie z sędzią Jakubem Uzdowskim w sali rozpraw nr 25 w budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej.

Bardzo interesujące było również spotkanie czwartkowe klas: II b, II e, II d z przedstawicielem prokuratury – prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Malborku,  Piotrem  Jankowskim w auli I Liceum Ogólnokształcącego.

Nasze rozważania prawne zakończył w piątek przedstawiciel adwokatury – adwokat Bogdan Statkiewicz, który przybył do auli I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku na spotkanie z klasami:         II a, II c, I b.

To był intensywny tydzień naukowy. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom w organizację Pomorskiego Tygodnia Prawnego w naszej szkole. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę sędziego, pana Andrzeja Iwanowskiego, który jest naszym dobrym duchem edukacji prawnej.