Uczennica I LO w Malborku stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Dominika Wrzochalska jest uczennicą klasy 2d. Naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im Henryka Sienkiewicza rozpoczęła z Certyfikatem Srebrnej Tarczy dla najlepszego absolwenta 2019 roku! Pierwszy rok nauki w I LO ukończyła ze średnią ocen 5,7 i wzorową oceną z zachowania. Stypendystką Burmistrza Miasta Malborka za najlepsze wyniki w nauce była cztery lata z rzędu – 2016,2017,2018,2019. Znaczące sukcesy odnosiła już 2015 roku.

Uczennica Dominika Wrzochalska jest wszechstronnie uzdolniona. Ma na swoim koncie liczne zwycięstwa w wielu konkursach. Oto pełna ich gama:

Konkursy muzyczne – „Feliks Nowowiejski – życie i twórczość” 2017 r. I miejsce;„Bach na nowo odkryty” Konkurs Pianistyczny 2016 r. II miejsce, 2015 r. II miejsce; Ogólnopolskim Przeglądzie Klas Fortepianu Szkół Muzycznych II Stopnia 2015 r. I nagroda; „Młodzi Wirtuozi” Konkurs Pianistyczny im. Carla Czernego2015 r. wyróżnienie;

Konkurs literacki – 2019 r. Zwycięzca Honorowy Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Serce kapsuły czasu”;

Konkursy historyczneKonkurs Wiedzy o Zamkach Gotyckich: 2019 r. III miejsce w eliminacjach gminnych, 2018 r. finalista etapu centralnego, 2017 r.II miejsce w eliminacjach gminnych, 2016 r. III miejsce w eliminacjach gminnych; „Dzień z życia Józefa Piłsudskiego” wyróżnienie w 2018 r.; „Początki Państwa Polskiego” 2016 r. I miejsce;

Konkursy z języka angielskiego „Czytajmy po angielsku” I miejsce w powiecie w 2018 i 2016 r.; Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny Języka Angielskiego finalista w latach 2018 i 2017; Flying Colours – IV Międzyszkolna Olimpiada2017 r. II miejsce;

Konkursach matematycznych – Pomorski Mecz Matematyczny 2017 r. udział w ćwierćfinale wojewódzkim, Szkolny Konkurs Matematyczny 2016 r. I miejsce wśród klas VI; Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny wyróżnienie w 2014 r.

W 2017 r. uzyskała I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Talent dla Wspólnoty” oraz w szkolnym konkursie przyrodniczym klas VI.

               Poza ogromem wiedzy i pracowitością także życzliwość w stosunku do innych jest dla Dominiki Wrzochalskiej naturalną postawą. Charakterystyczne są dla niej takie deklaracje jak „Ja to mogę zrobić” czy „Wytłumaczę, pomogę”.

            G R A T U L U J E M Y   S U K C E S Ó W!!!!