POMORSKA LIGA ZADANIOWA 2020/2021 w I LO w Malborku

Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborka korzystają już po raz piąty z zaproszenia do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, która jest konkursem organizowanym w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Pomorska Liga Zadaniowa służy popularyzacji przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze). We wtorek, 06 października 2020 r., uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku przystąpili do rozwiązywania testów z matematyki i z biologii. Podczas drugiego dnia I etapu kwalifikacyjnego konkursu, 07 października 2020 r., rozwiązywali  testy z fizyki oraz kompetencji społecznych. Ostatniego dnia, 08 października 2020 r., przystąpili do rozwiązywania testów z chemii oraz informatyki.

Eliminacje I etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej za nami. Ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu nastąpi 04 listopada 2020 r.