XXIV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej

Biblia inspirowała i nadal inspiruje ludzi na przestrzeni wieków. Jej znajomość należy do kanonu wiedzy osób wykształconych, a poznawanie jej wpisane jest w program zarówno języka polskiego jak i religii w szkołach ponadpodstawowych. Słowa Pisma Świętego towarzyszą nam w różnych momentach życia i nieustannie stanowią motywację do stawiania sobie wysokich standardów moralnych, czyniąc świat bardziej otwartym na Boga i drugiego człowieka.

W minionym czasie taką okazję do poznawania kolejnych ksiąg Biblii mieli uczniowie startujący w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Konkurs ten ze względu na panującą sytuację epidemiczną na etapie szkolnym był przeprowadzony w formie on-line 17 września br. Spośród wszystkich uczestników, troje z nich, z najwyższym wynikiem z naszej szkoły – zostało zakwalifikowanych do kolejnego – diecezjalnego (okręgowego) etapu tego konkursu. Byli to: Antonina Klimkowska (klasa 2c4), Szymon Baźmierowski (2b3) i Paweł Nowak (2c3). Etap pisemny na szczeblu diecezjalnym został przeprowadzony w formie on-line 29 września br. Siedmiu najlepszych uczestników konkursu z całej diecezji zostało zaproszonych do etapu ustnego, który odbywał się 2 października w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej w Elblągu. Został do niego zakwalifikowany także nasz uczeń – Paweł Nowak.

Uczestnicy tego etapu odpowiadali na pytania zadawane im przez wykładowców akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wyniki rozgrywek ogłosił ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM. Zwyciężył uczeń naszej szkoły – Paweł Nowak, który tym samym został zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego. Będzie miał on miejsce także w formie on-line 12 października br. Zakres tegorocznej edycji konkursu obejmuje znajomość treści Księgi Liczb ze Starego Testamentu i Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian z Nowego Testamentu wraz z komentarzami i wprowadzeniami do tych Ksiąg oraz słownikiem pojęć biblijnych. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ks. Marcin Marciniak