Uczniowie Sienkiewiczówki na Gdańskim Salonie Maturzystów na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego!

16 września 2022 r. maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku wzięli udział w Gdańskim Salonie Maturzystów, który po nieobecności spowodowanej pandemią, powrócił w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Była to to okazja  do spotkania z ekspertami przedmiotów maturalnych i przedstawicielami kilkunastu uczelni z całej Polski. Podczas 16. Salonu Maturzystów skupiono się na planowanych zmianach w egzaminie maturalnym od 2023 roku oraz na kwestii wyboru najlepszego kierunku studiów i uczelni. Uczniowie mogli zapoznać się szczegółowo z ofertą uczelni czy wymogami rekrutacji.

Bezpośredni kontakt ze studentami i pracownikami uczelni był niezwykle pomocny naszym maturzystom. Ponadto udział w spotkaniach z ekspertami OKE z każdego z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym również był dobrym pomysłem, z którego skorzystali nasi uczniowie. Uczestnicy wydarzenia  mogli odebrać bezpłatną publikację przygotowaną przez Perspektywy, czyli „Informator dla Maturzystów 2023” – aktualny przewodnik na drodze od matury ku wymarzonym studiom. Udział w Gdańskim Salonie Maturzystów niewątpliwie był  okazją do przemyślenia edukacyjno-zawodowej ścieżki. Izabela Łukasiewicz –  szkolny doradca zawodowy