Uczniowie w I LO poznają rysunek techniczny i świat architektury

W naszej szkole, od trzech lat, uczniowie mają możliwość zapoznawać się ze światem architektury i budownictwa dzięki prowadzonej co tydzień innowacji pedagogicznej pod tytułem ”Podstawy rysunku technicznego i architektonicznego wraz z słownictwem związanym z architekturą w języku hiszpańskim”.

Uczniowie w ramach innowacji:

– rozwijają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rysunku technicznego i architektonicznego,

– będą mogli w sposób bardziej świadomy dokonać wyboru kierunku studiów związanych z architekturą czy budownictwem,

– mają możliwość konsultacji z doświadczonym projektantem na temat swoich zainteresowań światem architektury,

– uczą się słownictwa związanego z architekturą w języku hiszpańskim,

Zajęcia odbywają się w szkole i czasami ”w terenie”. Są planowane zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami uczniów. Są dostępne dla każdego ucznia naszej szkoły.

Innowację pedagogiczną prowadzi pan Rafael Jose Saez Cara.