Udział doradcy zawodowego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku w Wojewódzkiej Konferencji ,,Efektywne doradztwo zawodowe w obliczu wyzwań rynku pracy”.

28 listopada 2023 r. w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdańsku Izabela Łukasiewicz – doradca zawodowy w Sienkiewiczówce , wzięła udział w Wojewódzkiej Konferencji ,,Efektywne doradztwo zawodowe w obliczu wyzwań rynku pracy” .

Konferencja była odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów szkół i  doradców zawodowych w zakresie potrzeby poznania realnego rynku pracy, procesów rekrutacyjnych, ale także  polityki personalnej w firmach.

Chcąc realizować zadania z zakresu doradztwa zawodowego i doradztwa kariery na wysokim poziomie, konieczne jest systematyczne dostarczanie doradcom praktycznej wiedzy w zakresie wymagań współczesnego rynku pracy, kompetencji rynkowych, najważniejszych aspektów zatrudniania młodych pracowników z punktu widzenia pracodawców. I dzięki panelowi dyskusyjnemu pomorskich pracodawców i dyrektorów szkół wybrzmiały najistotniejsze potrzeby oraz aspekty współpracy między nimi i korelacji kształcenia z potrzebami rynku pracy.

Spotkanie było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń z pomorskimi doradcami, ale również poznania oferty Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. To niezwykłe kreatywne miejsce dla uczniów, gdzie mogą nauczyć się obsługi i programowania robotów czy drukarki 3D. Doradca zawodowy z I LO w Malborku już zapisała uczniów na lekcje pokazowe.