Program naukowy URANIUM

29 listopada 2023 roku klasa 2c rozpoczęła realizację programu naukowego na Politechnice Gdańskiej. Absolwent naszej szkoły, obecnie adiunkt na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa dr inż. Michał Bartmański objął opieką merytoryczną i naukową ten projekt. Klasa 2c rozpoczęła cykl wyjazdów na zajęcia na PG. Program realizowany będzie w ciągu roku szkolnego 2023/2024. Zajęcia dydaktyczne i laboratoryjne będą obejmowały nanotechnologię, w szczególności materiały używane w medycynie w zastosowaniu do implantów.