Uroczyste wręczenie  Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

W środę, 15 listopada 2023 roku, w auli gmachu głównego Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024 oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023. W województwie pomorskim stypendia przyznano 239 uczniom szkół ponadpodstawowych. Wśród nich znalazła się uczennica klasy II d I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza  w Malborku, Gabriela Gilewska.

Uczennica wyróżniła się najwyższą średnią w ubiegłym roku szkolnym – 5,80.

Od kilku lat Gabriela uczęszcza na zajęcia do Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku, uczy się też gry na gitarze klasycznej. Jest osobą niezwykle skromną, która chłonie wiedzę.

Gratulacje!