Uwaga maturzyści !

1. W dniu 24 XI po maturze próbnej z języka polskiego odbędą się wszystkie zaplanowane lekcje według planu S. Klasa IIIB ma pierwsze trzy godziny do 12:40 następnie od godziny 14:00 próbna matura z języka polskiego_R. Ta informacja dotyczy również osób zdających język polski_R z innych klas.

2. W dniu 25 listopada po maturze próbnej z matematyki odbędą się wszystkie zajęcia w klasie IIIB, IIIC, IIIE i IIIF. Klasa IIIA i IIID pierwsze trzy godziny wg. planu S do 12:40, od 14:00 matematyka_R

3. W dniu 26 listopada po maturze próbnej z języka angielskiego we wszystkich klasach trzecich odbędą się pierwsze 4 lekcje do 12:35 wg planu S. Od godziny 14:00 próbna matura z języka angielskiego_R.

4. W dniu 27 listopada po maturze próbnej z pozostałych przedmiotów odbędą się wszystkie zajęcia według planu S.

 

Zdający zobowiązany jest stawić się na 30 minut przed rozpoczęciem każdego próbnego egzaminu z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość (dowód, legitymacja, paszport itp)