Warsztaty w I LO – zagrożenia wynikające z okazjonalnego palenia papierosów

W dniu 21.10.2019 r. klasa 2d gościła w naszej szkole p.Katarzynę Gostkowską- Kraczkowską, psycholog z malborskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
Tematem zajęć były zagrożenia, jakie niesie za sobą okazjonalne palenie, a w konsekwencji- uzależnienie od tak zwanych e- papierosów. Spotkanie przeprowadzone w formie warsztatów pozwoliło na dyskusję o faktach mitach dotyczących tegoż zjawiska.

Przy okazji pragniemy poinformować, iż na początku października dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego podpisała porozumienie z CPiTU pozwalające na realizację programu rekomendowanego Fred Goes Net.Jego celem jest przeciwdziałanie uzależnieniu od substancji psychoaktywnych. Jest skierowany dla uczniów w wieku 14- 21 lat.Odbywa się to poprzez pogłębienie wiedzy uczestników programu na temat zdrowotnych, społecznych i prawnych konsekwencji używania alkoholu i narkotyków oraz wiedzy na temat miejsc pomocy czy kreowanie zmiany postaw wobec zażywania w/w substancji.