Warsztaty zamkowe

Dnia 15 marca 2019 r. uczniowie klasy I C wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Zamkowym w Malborku.

Historyczne zagadki rozwiązywało osiem grup zadaniowych, a wszystko za sprawą przekazanego uczniom listu, który był kluczem do odnalezienia wskazanych miejsc i rozszyfrowania hasła krzyżówki. Dzięki wzajemnej współpracy, uczestnicy gry zwracali więc uwagę na architektoniczne detale malborskiej twierdzy, udając się w kierunku jej najwyższej części.

Żywa lekcja historii zakończyła się w dawnym kościele klasztornym rozwiązaniem hasła krzyżówki i przetłumaczeniem go z języka łacińskiego na język polski.

Katarzyna Myszka
uczennica klasy I C