WIELKANOCNA PACZKA DLA POTRZEBUJĄCYCH

W dniu 06.04 oraz 07.04 2023 r. w siedzibie Malborskiego Centrum Wolontariatu grupa wolontariuszy I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku spotkała się, by przygotować wielkanocne paczki dla mieszkańców miasta Malborka.

Inicjatorką działania były pani Małgosia Konkol – Cioch, która przekazała przepiękne ozdoby wielkanocne. Uświetniły one paczki, które dzięki #korpus_solidarności oraz #malborskie_centrum_wolontariatu zostały przekazane osobom często samotnym i będącym w potrzebie. Dzięki szybkiemu działaniu pani Magdaleny Adamskiej (założycielce MCW), p. Marcie Matylewskiej- Stec (opiekunowi  wolontariatu w ILO) oraz liderce akcji- Dalii Wieczorek, inicjatywa przebiegła bezproblemowo i w sposób zorganizowany- tak, by w efekcie finalnym wywołać uśmiech na twarzach osób obdarowanych!

W  imieniu swoim własnym i osób, którym przekazałam paczki- dziękuję wspaniałym Wolontariuszkom z ILO za pamięć i pomoc. To budujące, że można na Was liczyć  😀

MM-S