„WIELKI BIGOS TALENTÓW-TALENT SHOW!”

Patronat honorowy:
Starosta powiatu malborskiego

Burmistrz miasta Malborka

Organizator:

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku

 „MŁODZIEŻOWY BIGOS”

Współorganizatorzy:

  Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

  Radio Malbork

Cele przedsięwzięcia:

1) rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży

2) popularyzacja ich pasji i zainteresowań;

3) motywowanie i budzenie wiary w swoje możliwości;

4) podniesienie wśród dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości;

5) wdrażanie samodzielności w podejmowaniu różnych inicjatyw;

6) promowanie ciekawych osobowości;

Konkurs odbędzie się 23.03.2019 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im H.Sienkiewicza w Malborku.

             Uczestnicy:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół

ponadgimnazjalnych w kategoriach wiekowych: (na podstawie daty urodzenia)

– -6-10 lat

-11-14 lat

-15-19 lat

W określonych kategoriach:

 gimnastyka artystyczna, akrobatyka, fitness, żonglerka, kulturystyka

 taniec

 plastyka (malarstwo, rzeźba, fotografia)

 muzyka/śpiew

 występ aktorski

 proza/poezja (utwory własne)

 nauka/technika (wynalazki, projekty)

 inne rodzaje umiejętności: artystyczne, sportowe lub naukowe, o których

zakwalifikowaniu do konkursu decyzję podejmuje Organizator.

Warunki uczestnictwa

1. Prezentacja nie może być dłuższa niż 3 minuty.

2. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu.

Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym

(nagranym na płycie CD lub innym nośniku i opatrzonym imieniem i nazwiskiem

wykonawcy oraz tytułem)

3. Zgłosić mogą się osoby indywidualne, duety, oraz grupy liczące do 8 osób.

4. Kolejność występowania uczestników będzie losowa.

5. Do uczestnictwa w konkursie zostaną dopuszczone tylko osoby, które do dnia 8.03.2019 dostarczą kartę zgłoszenia i zgodę rodzica na adres e-mail: wielkibigos@gmail.com 

Nagrody:

Z każdej kategorii jury wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Organizatorzy mają wyłączne prawo do zmiany regulaminu konkursu, w dowolnym czasie.

Projekt realizowany jest w ramach Malborskiego Budżetu Obywatelskiego „JUNIOR”

Koordynator konkursu:

Maria Seibert

tel. 508198 237

e-mail: wielkibigos@gmail.com