Wielki sukces naszego absolwenta Michała Zdziennickiego!

W trakcie egzaminów maturalnych na skrzynkę mailową I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza dotarła bardzo radosna wiadomość:

Szanowna Pani Dyrektor,

Z wielką radością chciałbym podzielić się informacją o sukcesie drużyny Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Międzynarodowym Turnieju Fizyków w Paryżu. Drużyna, której członkiem był absolwent Państwa Liceum, pan Michał Zdziennicki, zajęła pierwsze miejsce na świecie (ex aequo z Ecole Normalne Superieure de Lyon), pokonując wiele innych drużyn z renomowanych uczelni. Wierząc w to, że doskonałe przygotowanie studentów do udziału w tego rodzaju konkursach jest wynikiem ciągłości kształcenia na różnych poziomach edukacji, serdecznie gratuluję świetnego absolwenta i gorąco dziękuję za przygotowywanie uczniów do tak trudnych wyzwań.

Z poważaniem,

dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. UW

prodziekan ds. studenckich

Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

 Wiadomość o sukcesie Michała jest niezwykle budująca i inspirująca dla całej społeczności szkolnej. To pokazuje, że warto pokonywać trudności  i ciężko pracować. Gratulujemy Michałowi i życzymy dalszych sukcesów!