Wojewódzki Konkurs Geograficzny- etap rejonowy w I Liceum Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.

     W tym roku szkolnym Wojewódzki Konkurs z Geografii dla klas IV- VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego odbywa się w nowej formule. Po raz pierwszy od wielu lat zmagania rejonowe zostały zorganizowane w 9 nowych komisjach na terenie szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

     14 grudnia 2023 roku w I LO odbyły się zawody  II etapu Wojewódzkiego Konkursu z Geografii dla uczniów szkół podstawowych z powiatów nowodworskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego i  malborskiego.

     Nauczyciele i Uczestnicy Konkursu zostali powitani przez dyrektora I LO- Hannę Lalak. Przewodnicząca Rejonowej Komisji Konkursowej- Małgorzata Konkol- Cioch odczytała list przewodniczącego WKK- dr. Bartłomieja Kulasa, w którym autor podkreśla: ” Jako cel naszych działań postawiliśmy sobie wzmocnienie roli geografii w szkołach podstawowych oraz popularyzację naszego ukochanego przedmiotu… Stąd […] tytuł tegorocznej edycji Konkursu- Ziemia- Barwny Świat”.

     O godzinie 14 czterdziestu uczniów przystąpiło do rozwiązywania testu, czas przeznaczony na wykonanie zadań to 90 minut. Praca przebiegała bez zakłóceń. Po opuszczeniu I LO przez uczestników konkursu Komisja Rejonu nr 7- Malbork w składzie: Małgorzata Konkol-Cioch – przewodnicząca RKK, Mariola Surma- członek RKK, Anna Bartczak- członek RKK przystąpiła do sprawdzania prac, aby wśród bardzo dobrych  wyłonić najlepszych.

Ostateczne wyniki zostaną opublikowane na stronie organizatora WKK  w terminie do 05 stycznia 2024.

Małgorzata Konkol -Cioch