Wycieczka do Gdańska

20. 12.2010 członkowie Koła europejskiego ‘Quo Vadis’ , pod opieką p. A. Tkaczyk wybrali się na zjazd kół do Gdańska. Spotkanie odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1, a oprócz naszej szkoły przyjechali uczniowie z Sopotu i Gdyni. Oprócz licealistów obecni byli absolwenci, zasłużeni nauczyciele oraz władze miasta. Po przywitaniu i odczytaniu listów dla koordynatorki koła z owej szkoły  uczniowie z różnych szkół zostali połączeni w grupy i poszli na wykłady na temat UE i jej działań. Wyświetlono film na temat Polski w latach osiemdziesiątych, strajków itp. Po zakończeniu zajęć na uczestników czekał mały poczęstunek.