Wykład o emocjach w Sienkiewiczówce.

15 grudnia br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, w warunkach reżimu sanitarnego,  obył się wykład inaugurujący  współpracę z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

             Uczniowie trzech  klas biomedycznych wysłuchali wystąpienia dr Przemysława Piwowarczyka  „Powstawanie emocji, ich ekspresja i rola w życiu człowieka”. Prelegent wskazywał, że emocje odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu – umiejętność rozpoznawania, ich znaczenia oraz, choć częściowe, kierowanie nimi to jedne z charakterystycznych cech ludzi. Niewątpliwie to właśnie emocje dodają kolorytu naszemu życiu, ale spełniają również inną ważną rolę – wywołują lub modyfikują nasze działania.

Emocje nie istnieją w oderwaniu do innych aspektów psychicznego funkcjonowania człowieka. Ściśle bowiem wiążą się z motywacją, potrzebami, uwagą, spostrzeganiem, przetwarzaniem informacji czy komunikowaniem się. Można więc powiedzieć, że emocje są odpowiedziami na to, co spotykamy na swojej drodze, czyli są bezapelacyjnie ważne w kontaktach międzyludzkich, tak istotnych w obecnym czasie. Uczniowie usłyszeli nie tylko jak powstają emocje, ale przede wszystkim,  jak są ważne w codziennym życiu.

            W dalszej części spotkania głos zabrał dziekan Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku – dr inż. Robert Kościelniak przedstawiając uczelnię – Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa – jako niepaństwową uczelnię zawodową,  której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym tego słowa znaczeniu. Prelegent zwracał szczególnie uwagę na „fundament” kadry pedagogicznej uczelni, jakimi są znakomici praktycy, od których możemy ciągle zdobywać wiedzę i doświadczenie.

Spotkanie zakończyła mgr Małgorzata Migdał – Matla prezentując bogatą ofertę edukacyjną uczelni.

            Współpracę Sienkiewiczówki z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa uważamy za rozpoczętą! Kolejne ciekawe i inspirujące spotkania z uczniami wstępnie zaplanowano w nowym roku.