XIII Bałtycki Festiwal Nauki

22 maja br. na wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w ramach XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki  odbył się konkurs Wiedzy z przedsiębiorczości.

Sześcioro  uczniów naszej szkoły – Hołub Karolina, Olewnik Klaudia, Leszczyńska Weronika, Klimek Magda, Chracewicz Kacper i Paweł Minda, – „stanęło” do rywalizacji, rozwiązując test z wiedzy ekonomicznej. Dla jednego z nich- Pawła Mindy– test okazał się na tyle prosty, że zajął III miejsce. Gratulacje!!!

Po zakończeniu konkursu uczniowie mieli możliwość wysłuchania dwóch interesujących wykładów. Pierwszy,  prezentowany przez absolwenta uczelni a obecnie wykładowcę i przedsiębiorcę Pana P. Antonowicza, zmuszał do refleksji i przemyśleń -”Przedsiębiorcą… być czy nie być.?”  Wykład entuzjastycznie został przyjęty  przez zgromadzoną młodzież, jednocześnie mógł być inspiracją i bodźcem do przedsiębiorczych postaw. Drugi z wykładów traktował o wpływie Internetu na życie człowieka – „ Młody użytkownik serwisów społecznościowych w Internecie- co można w nich pokazać, z czego lepiej nie pokazywać.” Temat interesujący i wzbudzający kontrowersje, zwłaszcza wśród młodzieży.