XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

22.04.2017r. troje uczniów naszego liceum – Marta Rakowska, Agnieszka Wiśniewska oraz Filip Pufal uczestniczyło w Eliminacjach Okręgowych XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Konkurs odbył się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W części pisemnej etapu wojewódzkiego z kilkuset uczestników wyłoniono tylko najlepszych. 58 licealistów m.in. z Gdyni, Gdańska, Wejherowa, Kartuz i Malborka miało godzinę na rozwiązanie testu składającego się z 50 zadań. Pytania konkursowe dotyczyły podstawowych zagadnień z dziedziny ekologii, jak również szczegółowych pytań dot. otaczających nas zjawisk i gatunków. Uczniowie musieli też wykazać się znajomością obecnie prowadzonych działań proekologicznych. Następnie młodzież wysłuchała prezentacji pt. ,,Jak zmieniało się środowisko przyrodnicze Gdańska w ciągu 1500 lat”.

Ze względu na wyrównany poziom konieczna była dogrywka. Nasz kolega Filip Pufal odpowiedział prawidłowo na większość pytań i zakwalifikował się do ścisłego finału. Każdy uczestnik otrzymał inny zestaw 6 pytań. Dotyczyły one form ochrony przyrody, smogu, działań w rejonie zamieszkania, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska. Filip swoimi odpowiedziami zyskał uznanie komisji, bowiem wylosował najtrudniejszy zestaw. Nie przeszkodziło mu to w zdobyciu większości punktów. Po zsumowaniu wyników z części pisemnej i ustnej uczeń naszej szkoły uzyskał wysokie, siódme miejsce. Udział w konkursie był dla uczniów bardzo ważny. Mogli sprawdzić swoją wiedzę ekologiczną, a także zyskać doświadczenie w wystąpieniach przed publicznością.

Serdecznie gratulujemy naszym reprezentantom oraz pozostałym uczestnikom olimpiady. 

Zespół redakcyjny