Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich

28.04.2017r. w I Liceum Ogólnokształcącym odbyło się zakończenie roku szkolnego klas trzecich. Tego dnia po raz ostatni dziękowano absolwentom za ich zaangażowanie, sukcesy w dziedzinie nauki oraz sportu.  Uroczystość poprowadzili Klaudia Orzechowska z klasy 2e i Krzysztof Pazik z klasy 2b. Wprowadzeniem do dalszej ceremonii były słowa L. Tołstoja: ,,Mądrość jest nieskończona, im bardziej się w nią zagłębiasz, tym bardziej jej potrzebujesz”.

Następnie przywitano przybyłych gości, rodziców, nauczycieli. Zgodnie z tradycją nastąpiło uroczyste przekazaniem sztandaru szkoły przedstawicielom klas drugich, którzy złożyli ślubowanie.

Czas umilały występy zespołu Parafraza. Pierwszy tytuł piosenki zawierał motto uroczystości: ,,Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego Dawid Zakrzewski podziękował  za zaangażowanie w życie szkoły oraz życzył wysokich wyników maturalnych. Wraz
z opiekunem SU- Panią Jowitą Uniewicz wręczyli dyplomy za szczególne zaangażowanie w życie szkoły i klasy.

Dyrekcja oraz zaproszeni goście rozdali nagrody książkowe za wysokie wyniki
w nauce, zdobyte miejsca w konkursach, a także zawodach sportowych. Nasi uczniowie mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami na wielu polach. Ilość przyznanych nagród wzbudza dumę wśród grona pedagogicznego oraz dyrekcji.

Kolejną częścią uroczystości było wyświetlenie krótkich filmów ze zdjęciami poszczególnych klas. Przywołały one liczne wspomnienia, sprawiając, że na twarzy młodzieży zagościły uśmiechy i wzruszenie. W tym czasie rozdawano świadectwa oraz drobne upominki przygotowane przez klasy drugie.

Na zakończenie mogliśmy wysłuchać przemówienia Justyny Okrucińskiej- przedstawicielki klas trzecich. Podziękowała nauczycielom, uczniom i wszystkim pracownikom szkoły za wspólnie spędzone trzy lata. W swojej wypowiedzi przytoczyła słowa Winstona Grooma: ,, Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co Ci się trafi”. Stwierdziła, że jedynie doświadczając wszystkich smaków, nie tylko tych, które lubimy, możemy doświadczyć pełni życia. Pani dyrektor H. Lalak życzyła maturzystom wielu sukcesów. Mamy nadzieję, że ten dzień zapadnie długo
w pamięci tegorocznych absolwentów. Może po latach z „łezką w oku” wspomną troskliwych nauczycieli, chwile radości oraz trudu. To właśnie w tej szkole zrodziły się wielkie przyjaźnie i plany na przyszłość. Życzymy tegorocznym maturzystom jak najlepszych wyników z egzaminu dojrzałości, a także realizacji wszystkich planów oraz marzeń.

 

Zespół redakcyjny