Z kart historii gminy żydowskiej w Malborku

Dnia 21 kwietnia w auli naszego liceum odbył się wykład poświęcony historii gminy żydowskiej w naszym mieście. Pracownicy  Archiwum Państwowego w Malborku,  Pani Karolina Szczepanek oraz Pan Tomasz Kukowskiego zapoznali  nas z tragicznymi dziejami tego narodu. Podczas prezentacji przedstawiono licznie zachowane dokumenty z życia żydowskiej gminy synagogalnej w Malborku z lat 1813-1938, począwszy od czasów osadnictwa  do  okresu prześladowań przez władze III Rzeszy. Wówczas w brutalny sposób pozbawiano ich majątku, wolności wyznania oraz licznych praw (m.in. zakaz wydawania Żydom paszportów i dowodów tożsamości). Większość  została wymordowana  w obozach koncentracyjnych, głównie w pobliskim Sztutowie.


Osoby zainteresowane historią malborskiej gminy żydowskiej mogą odwiedzić Archiwum Państwowe w Malborku, które w swoich zasobach posiada liczne zachowane dokumenty,  m.in.: Statut gminy żydowskiej, fragment imiennego wykazu Żydów z 1861 roku, pismo wydane przez Feldmarszałka Hermanna Goringa o nakazie przejmowania srebra posiadanego przez Żydów opublikowane 22 czerwca 1939r., a także liczne  zawiadomienia o zbyciu nieruchomości  pochodzące  z roku 1938.

Uczniowie Naszego liceum uczcili pamięć uczestników powstania w getcie warszawskim(1943r.) symbolicznym żółtym żonkilem.