ZAPRASZAMY NA III POWIATOWY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 2017

III POWIATOWY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

Patronat Honorowy:

Starosta Powiatu Malborskiego, Mirosław Czapla

Burmistrz Miasta Malborka, Marek Charzewski

 

 1. ORGANIZATOR:

I Liceum Ogólnokształcące  im. Henryka Sienkiewicza w Malborku

 1. UCZESTNICY:

Uczniowie  siódmych klas szkół podstawowych oraz oddziały gimnazjalne, a także młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu malborskiego.

 III. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

15.11.2017r. godz.11.00 AULA  I LO  im H. Sienkiewicza w Malborku, ul.17 Marca 6  

 1. CELE KONKURSU:

– uświetnienie obchodów świąt narodowych,

– zachęcenie do korzystania z dorobku kultury naszego narodu,

– popularyzacja piosenek patriotycznych,

– kształcenie uczuć patriotycznych,

– prezentacja dorobku artystycznego,

– odkrywanie talentów muzycznych,

– wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA:

 

 1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach: soliści / zespół. Każda szkoła może wytypować jednego solistę i jeden zespół.

Wszyscy uczestnicy przygotowują pieśń lub piosenkę patriotyczną, której łączny czas trwania nie powinien przekroczyć 5 minut.

 

 1. Pieśń można wykonywać a ‘ cappella lub z towarzyszeniem instrumentu lub z odtwarzanym akompaniamentem na płytach CD.
 2. Kartę zgłoszenia (pobierz) należy przesłać do 10.11.2017r. na adres: 

I Liceum Ogólnokształcące

82-200 Malbork, ul.17 Marca 6

lub  e-mail: sekretariatzso@wp.pl

Tel. 552722422, tel./fax 552722867

 

 1. Eliminacji wstępnych dokonują nauczyciele przygotowujący.

 

 1. 5. Kryteria oceny:

Wytypowane przez organizatorów jury oceniać będzie:

– dobór repertuaru,

– intonację,

– dykcję,

– ogólny wyraz artystyczny.

 

 1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów.

 

 1. PRZEPISY OGÓLNE:
 2. Instytucja zgłaszająca zabezpiecza dojazd uczestników konkursu na własny koszt.
 3. Organizatorzy konkursu zapewniają sprzęt nagłaśniający.
 4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku do celów konkursowych wraz z umieszczeniem danych osobowych uczestnika konkursu w mediach i na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku. W przypadku osób niepełnoletnich powyższe domniemania będą potwierdzone załączonym do karty zgłoszenia oświadczeniem.

Koordynatorzy  konkursu:

Monika Pozorska, wicedyrektor I LO Malbork

Tel. 509 101 381

e-mail: wicedyrektor@lo1malbork.pl

 

Maria Seibert, nauczyciel I LO Malbork

Tel.508198237,

e-mail: maja_s63@o2.pl

 

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska ogłosiła, że obecny rok szkolny 2017/2018 jest „Rokiem dla Niepodległej”, dlatego serdecznie zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu.

 

KOORDYNATORZY