Związek Polaków Młody Las na wystawie pt. „Niech nam szumi Młody Las” w Muzeum Miasta.

W piątek 2 września w Muzeum Miasta Malborka odbył się wernisaż wystawy „Niech nam szumi Młody Las”. Ekspozycja powstała dzięki dotacji z programu „Kultura-Interwencje. Edycja 2022”, którego Operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Muzeum Miasta Malborka tworzyło ją wraz ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kombatanckim Związek Polaków „Młody Las”.

Ale nim uczestnicy uroczystego otwarcia obejrzeli wystawę wysłuchali wspólnego koncertu zespołów Balbiny z Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Parafrazy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Obydwie grupy trenują pod okiem Marii Seibert.

 Młody Las to niejako kontynuacja działalności Tajnego Związku Młodzieży Wiejskiej „Młody Las”, założonego w 1939 roku w Rojewie k. Rypina. Jego idee na grunt malborski przeniósł Narcyz Kozłowski, członek Związku, przywieziony do Malborka na przymusowe roboty. Nadrzędnym celem malborskiego Młodego Lasu była tajna oświata, a poprzez nią podnoszenie kwalifikacji zawodowych , podtrzymywanie ducha polskości, przeciwdziałanie germanizacji przywiezionej na roboty polskiej młodzieży. Równolegle z edukacją podejmowano działalność propagandową, wywiadowczą, sabotażową, zaś po klęsce Niemców pod Stalingradem przygotowywano się do akcji zbrojnej. Zasięg działalności Młodego Lasu wykraczał poza teren Malborka i  obecnego powiatu malborskiego.  

Burmistrz dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy: Marii Seibert i Marii Keńskiej-Wyszyńskiej nauczycielkom naszego ILO, a także Annie Kossarzeckiej i Tomaszowi Drózdzie z MMMoraz Krzysztofowi Lewandowskiemu, odpowiedzialny za graficzne przedstawienie zgromadzonych informacji. Historię od wielu lat kultywuje i przekazuje Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Związek Polaków „Młody Las„. Miasto już razdoceniło tę niezwykłą historię.Młody Las został w tym roku uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Malborka”.

Wystawę można zwiedzać od wtorku do soboty w godz. 10-16, na parterze budynku Muzeum Miasta Malborka przy ul. Kościuszki 54. Wstęp bezpłatny.