Narodowe Czytanie

„Kto czyta żyje wielokrotnie. Kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany”

/J. Czechowicz/ 

Rok 2022 został oficjalnie ogłoszony Rokiem Romantyzmu Polskiego, dlatego też bohaterami Dnia Narodowego Czytania stały się młodzieńcze utwory Adama Mickiewicza, zebrane w debiutanckim tomiku, zatytułowanym ,,Ballady i romanse”. Pełne fantastyki i grozy,  tajemnicze ballady świetnie wpisywały się w ideologię epoki, głosząc prymat ,,czucia i wiary” nad racjonalnym postrzeganiem świata. Poza niewątpliwym urokiem, są to utwory świetnie napisane, doskonale nadające się do głośnego czytania i inscenizacji.

Nauczyciele I LO co roku biorą udział w tej niezwykle potrzebnej akcji społecznej . Tak było i tym razem. Balladę ,,To lubię”, po dokonaniu niewielkich skrótów, z zaangażowaniem przeczytali:  panie Magdalena Kubaszewska i Jowita Uniewicz oraz pan Piotr Orłowski.

Wszystkich utworów poetyckich Adama Mickiewicza wysłuchać będzie można 3 września (sobota) w Radiu Malbork. Zapraszamy!