Zwolnieni z teorii

Zwolnieni z teorii to program skierowany do szkół otwartych na nowoczesne i praktyczne metody nauczania. Od 4 lat organizowana jest największa olimpiada w Polsce, gdzie realizowane są projekty społeczne.

Program ten powstał jako odpowiedź na brak u młodych ludzi, którzy wychodzą na rynek pracy, praktycznych kompetencji, co utrudnia im znalezienie pierwszego zatrudnienia. Pracodawcy w badaniach wskazują, że brakującymi, a pożądanymi umiejętnościami są m.in. praca w zespole czy skuteczna komunikacja. Podczas udziału w programie uczestnicy mają za zadanie trenowanie tych umiejętności, robiąc w rzeczywistości swój projekt społeczny. Jednocześnie, ucząc się praktycznie dla siebie, uczestnicy działają na rzecz innych.

W ubiegłym roku szkolnym nasi uczniowie realizujący projekt „Restart młodości” zdobyli nagrodę  Złotych Wików-  dla najlepszych projektów w  temacie Społeczeństwo obywatelskie w Polsce, oraz Srebrne Wilki za najlepszy projekt w województwie pomorskim. Dyrektor Hanna Lalak oraz nauczycielka geografii i podstaw przedsiębiorczości, Małgorzata Konkol-Cioch, miały okazję być wraz z nagrodzonym zespołem na uroczystej gali w Warszawie.

 Pokłosiem sukcesu naszych uczniów było  zaproszenie  I LO do programu Szkoła kompetencji przyszłości.  

Małgorzata Konkol- Cioch oraz Izabela Łukasiewicz wzięły  udział w szkoleniu zorganizowanym w Warszawie, mającym na celu zachęcenie więcej uczniów do zrobienia  własnych projektów społecznych, dzięki czemu  będą mieli szansę wpływać na swoje otoczenie i uczestniczyć w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Nauczyciele  mieli okazję osobiście poznać finalistów poprzednich edycji  Zwolnionych z teorii oraz usłyszeć ,czego od nich oczekują