Fizyka poziom podstawowy – zreformowana podstawa programowa

Podstawa programowa z fizyki  (IV etap: liceum – zakres podstawowy) Cele kształcenia – wymagania ogólneI.   Wykorzystanie wielkości fzycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwią-zania prostych zadań obliczeniowych.II.   Przeprowadzanie  doświadczeń  i  wyciąganie  wniosków  z  otrzymanych wyników.III.   Wskazywanie  w  otaczającej  rzeczywistości  przykładów  zjawisk  opisywa-nych za pomocą poznanych praw i zależności fzycznych.IV.   Posługiwanie  się  informacjami  pochodzącymi  z  analizy  przeczytanych tekstów, […]

Czytaj więcej

Fizyka (Krzysztof Tez)- rozkład materiału, poziom podstawowy, klasy pierwsze

Podręcznik: Odkryć fizykę. Zakres podstawowy Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Wydawnictwo: Nowa Era Numer dopuszczenia MEN: 447/2012 Zbiór zadań: Fizyka. Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel Wydawnictwo: Nowa Era   Rozkład materiału Rozkład obejmuje tematy obowiązkowe z podręcznika. Jest ich 22, po dodaniu lekcji powtórzeniowych i przeznaczonych na sprawdzenie […]

Czytaj więcej